Enhancement of quality assurance and improvement of curricula in higher music training

LvivSinfonietta

Et treårig samarbeidsprosjekt mellom Lviv, Ukraina og Tromsø, Norge

Samarbeidende institusjoner:

Lviv National Musical Academy, M. Lysenko (lenke: http://en.wikipedia.org/wiki/Lviv_Conservatory)

&

Musikkonservatoriet, Det kunstfaglige fakultet, UiT Norge arktiske universitet (lenke: http://uit.no/ansatte/organisasjon/hjem?p_dimension_id=88175) (http://no.wikipedia.org/wiki/Musikkonservatoriet_i_Troms%C3%B8)

 

Samarbeidsprosjektet “Enhancement of quality assurance and improvement of curricula in higher music training” er finansiert av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) (lenke: http://www.siu.no/) innenfor det såkalte Eurasia-programmet (lenke. http://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/BRIKS-Eurasia-og-nordomraadene/Samarbeid-om-hoegre-utdanning-i-Eurasia). Prosjektet baserer seg på balanse i bidrag fra begge sider. Hver institusjon bidrar med de de er best på for et best mulig felles resultat.

Prosjektet startet i 2012 (lenke: http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=353445) og består av følgende underprosjekteter:

–        Konserter med masterstudenter. Studenter fra Tromsø presenterer seg i Lviv, og publikum i Tromsø får en mulighet til å oppleve til masterstudenter fra Lviv.

–        Fire kammermusikksamlinger. Studenter fra Tromsø og Lviv forbereder før de møtes de i henholdsvis Tromsø eller Lviv for felles øvinger og konserter.

–        Kammermusikkopera. Studentene fra begge institusjoner øver inn og iscenesetter en kammeropera som vises i Lviv våren 2014, og i Tromsø høsten 2014.

–        Musikkteknologi. Medarbeidere fra Tromsø installerer et datastudio i Lviv for lydinnspilling og bruk av teknologi i komposisjon og arrangering. Lærere fra Lviv forberederer og gjennomfører seminarer i komposisjon for lærere og studenter i Tromsø.

–        Utvikling av studieprogrammer. Erfaringer fra de ovenfor nevnte underprosjekter drøftes med sikte på å finne fram til evt. forbedringer i studieplaner og undervisningsformer på de respektive institusjonene.