FoU-utvalget

 

Det kunstfaglige fakultet har opprettet et FoU-utvalg som skal ivare ta følgende funksjoner:

 • Gi råd om til dekan om innstillinger i saker som vedrører stipend, førstelektorprogram og lignende saker.
 • Fordele FoU-midler i den grad slike blir stilt til rådighet av fakultetsstyret og dekan.
 • Gi råd til dekan om organiseringen av FoU-arbeid ved fakultetet.
 • Fremme forslag til strategi og prioriteringer for den samlede FoU-aktiviteten ved fakultetet.
 • Koordinerende og rapporterende funksjon. I forhold til forvaltning av Ph.D-forskriften og organisering av Ph.D.-utdanning.
 • Se til at ph.d.-utdanning har en faglig helhetlig  fordypning og kvalitet.
 • Påse at lover, forskrifter, reglement og andre bestemmelser i kvalitetssystemet blir fulgt.
 • Fremme forslag til fakultetet om utfyllende bestemmelser og endringer i Ph.D-programmet.

 

Sammensetningen av utvalget er ment å speile bredden i fakultets fagområder. Fou-utvalget har i dag følgende medlemmer:

 • Pro-dekan for FoU – leder for styret
 • Dekan – Nestleder/Referent
 • 2 professorer – en fra hvert institutt med instituttlederne som vara.
 • 1 ph.d-student med vara (egne eller opptatt på program ved andre institusjoner, samt ansatte opptatt på UiTs førstelektorprogram)

 

Medlemmer:
 
Geir Davidsen – Leder
Kjell Magne Mælen – Nestleder/Referent
Ragnar Rasmussen – Vitenskapelig
Markus Degerman – Vitenskapelig
Kristina Junttila Valkoinen– Stipendiat
 
Varamedlemmer:
 
Hanna Horsberg Hansen
Zafer Özgen