Framføringspraksis

Dette satsingsområdet favner bredt og involverer de av våre vitenskapelig ansatte som arbeider med utøvende kunstnerisk virksom. De senere år har det vokst fram en rekke utviklingsarbeider som har hatt fokus på historisk framføringspraksis. Dette er et område som fakultetet har prioritert lokalt, men også i samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Logo_musarv_2

Man har på Musikkonservatoet nedsatt en arbeidgruppe som har som mål å belyse den nordnoske musikkarven gjennom arbeid med framføringspraksis og dokumentasjonsproblematikk. Arbeidgruppen har bakgrunn i den klassiske/rytmiske tradisjon, samt kompetanse innen tradisjonsmusikk fra landsdelen, og samarbeider med det nasjonale musikkarvprosjektet.

Gruppen har følgende sammensetning:

Bjørn Andor Drage (muskkonservatoriet) -leder
Paul Wåhlberg (Musikkonservatoriet) – medlem
Ola Graff (museet) -medlem
Bjarne Isaksen (musikkonservatoriet) -medlem
Ulf Jensen (Direktør og kunstnerisk leder av leder av Nordlysfestivalen)
-medlem
Geir Davidsen (prodekan FoU, Kunstfak) – Sekretær