Munin

I Munin finner du vitenskapelige dokumenter og høyere grads studentarbeider gjort av ansatte og studenter ved Universitetet i Tromsø, åpent og fritt tilgjengelig i fulltekst.

Fri tilgang til forskningen er et uttalt mål. Forskning og studentarbeider bidrar til å fremme utviklingen av samfunnet, og dette er begrunnelsen for å bruke offentlige midler til utdanning og forskning. Den samfunnsmessige nytten av forskningen er imidlertid avhengig av hvor lett tilgjengelig forskningsresultatene er for de som kan ha nytte av de. Forskning bygger på tidligere forskning. Utdanning bygger på forskning. Innovasjoner og nyskapninger i samfunnet, i privat så vel som i offentlig sektor, bygger i stor grad på forskning. Gjennom Munin sørger vi for at flest mulig av de vitenskapelige dokumentene som skapes ved Universitetet i Tromsø blir lett tilgjengelige for verden, til glede for alle som har nytte av arbeidene.

 

 

Gå til Kunstfaks Munin-utgivelser