Podium – FoU-magasin

En viktig del av FoU-virksomheten ved våre utdannings­institusjoner er formidling. I kunstfaglig sammenheng uttrykker man seg ofte i form av konserter, forestillinger, utstillinger, mesterklasser og lignende. I de utøvende fagene er dette sentrale og nødvendige måter å uttrykke innsikt og nyskaping på. Disse uttrykkene er dessverre ikke alltid allment tilgjengelig. Enten fordi de foregår bare én gang og på ett sted, eller fordi man ikke møtes med forståelse blant dem man forsøker å kommunisere med. FoU-magasinet Podium har til hensikt å bidra til formidlingen av FoU-arbeider gjennom ord og bilder.

Podium har som mål å gi uttrykk for noe av det som rører seg i det faglige miljøet ved Det Kunstfaglige Fakultet, Universitetet i Tromsø. Med forbehold om at mye av det vi jobber med som kunstfaglig institusjon ikke kan festes på papir, tar vi sjansen på å uttrykke oss i tekst og bilder, men med noen henvisninger til lydfestet materiale på nettet. En trofast medarbeider i utarbeidelsen av Podium er Amund Sjølie Sveen som har en fast hånd om grafisk formgiving og design.

Vi søker å informere, men også å inspirere og diskutere, i forhold til kunstfaglige FoU-prosjekter, med utgangspunkt i det som skjer i Tromsø.

Klikk og les:

 

Podium2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Synnøve Blix – redaktør