Date:juni 18, 2012

Blix, Hilde Synnøve (2012): Gryende musikkliteracy

Unge instrumentalelevers tilegnelse av musikkliteracy i et sosiokognitvt perspektiv. Oslo: NMH-publikasjoner

Doktoravhandling i musikkpedagogikk og hørelære. Avhandlingen er en studie av måten unge instrumentalelever lærer seg å lese og forstå noteskrift.

Last ned PDF