Date:november 30, 2015

Månedens Balanse-sjokolade

Balanse-sjokolade tildeles for spesiell innsats for likestilling og mangfold blant ansatte ved Det kunstfaglige fakultet – UiT Norges Arktiske Universitet.

 

balansesjokolade_til_silje

Første Balanse-sjokolade har gått til vår produsent Silje Bræck Tøllefsen. Silje har gjort aktive grep for å bidra til kjønnsbalanse blant dem som inviteres til master classes og workshops ved musikkonservatoriet. Hun har vist bevisst fokus, positiv holdning, synlige og konkrete handlinger innenfor institusjonens målsetninger (minst 40 % kvinneandelen blant dem som inviteres innen 8/2016).  Med 5 kvinner av 13 inviterte musikere siden september har master class listen allerede et forbilledlig mangfold.

 

balansesjokolade_til_lars

Novembers Balanse-sjokolade går til Tromsø Kammermusikkfestival representert med Lars Lien. Festivalen gikk av stabelen 19.-21. november 2015, og den hadde en god kjønnsbalanse blant inviterte gjestemusikere, deltakende ansatte og studenter.

 

 

Kjell Mange Mælen, Dekan Det kunstfaglige fakulte

Desembers Balanse-sjokolade utdeles til dekan ved Det kunstfaglige fakultet Kjell Magne Mælen. Han har vært en pådriver og god støtte i arbeidet med Balanse-prosjektet både som leder og gjennom arbeidet i styringsgruppa. Kjell Magne Mælen har vist en usedvanlig åpenhet i dialog, mot og engasjement for et likestilt og inkluderende arbeidsmiljø, og han bidrar målrettet gjennom sin posisjon som fakultetets leder.

 

Katebilde

Balansesjokoladen i januar går til Kate Maxwell for hennes arbeid med å problematisere og bevisstgjøre debatter om kjønn i sin undervisning og i sitt forskervirke. Hun er en uredd og kunnskapsrik forkjemper for mangfold både i organisasjonen og i det faglige innholdet på Musikkonservatoriet. Vi gratulerer.

 

 

Bjarnesjokolade

Balansesjokoladen i februar går til førstelektor Bjarne Isaksen for hans innsats som kjønnsforsker. I tillegg hedres han for sitt iherdige arbeid med å sørge for å ha kvinnelige komponister på programmet til Tromsø Akademiske Kvinnekor (TAKk) som han dirigerer.

 

Leif Magne Martinsen og Torje Jenssen ved Trykkeriet tildeles Balansesjokoladen for spesielt innsats under forberedelsen av  Music and Gender in Balance Conference.  5. og 6. april 2018. Trykkeriet støttet det kunstfaglige prosjektet spesielt gjennom produksjon av innovative trykksaker og viser generelt interesse og engasjement i kjønnsbalanse ved UiT. Vi gratulerer!