Date:november 30, 2015

Månedens Balanse-sjokolade

Balanse-sjokolade tildeles for spesiell innsats for likestilling og mangfold blant ansatte ved Det kunstfaglige fakultet – UiT Norges Arktiske Universitet.

 

balansesjokolade_til_silje

Første Balanse-sjokolade har gått til vår utrolig flinke produsent Silje Bræck Tøllefsen. Silje har gjort aktive grep for å bidra til kjønnsbalanse blant dem som inviteres til master classes og workshops ved musikkonservatoriet. Hun har vist bevisst fokus, positiv holdning, synlige og konkrete handlinger innenfor institusjonens målsetninger (minst 40 % kvinneandelen blant dem som inviteres innen 8/2016).  Med 5 kvinner av 13 inviterte musikkere siden september har master class-listen allerede et forbilledlig mangfold.

 

balansesjokolade_til_lars

Novembers Balanse-sjokolade går til Tromsø Kammermusikkfestival representert med Lars Lien. Festivalen gikk av stabelen 19.-21. november 2015, og den hadde en god kjønnsbalanse blant inviterte gjestemusikere, deltakende ansatte og studenter.

 

 

Kjell Mange Mælen, Dekan Det kunstfaglige fakulte

Desembers Balanse-sjokolade utdeles til dekan ved Det kunstfaglige fakultet Kjell Magne Mælen. Han har vært en pådriver og god støtte i arbeidet med Balanse-prosjektet både som leder og gjennom arbeidet i styringsgruppa. Kjell Magne Mælen har vist en usedvanlig åpenhet i dialog, mot og engasjement for et likestilt og inkluderende arbeidsmiljø, og han bidrar målrettet gjennom sin posisjon som fakultetets leder.

 

Katebilde

Balansesjokoladen i januar går til Kate Maxwell for hennes arbeid med å problematisere og bevisstgjøre debatter om kjønn i sin undervisning og i sitt forskervirke. Hun er en uredd og kunnskapsrik forkjemper for mangfold både i organisasjonen og i det faglige innholdet på Musikkonservatoriet. Vi gratulerer.

 

 

Bjarnesjokolade

Balansesjokoladen i februar går til førstelektor Bjarne Isaksen for hans innsats som kjønnsforsker. I tillegg hedres han for sitt iherdige arbeid med å sørge for å ha kvinnelige komponister på programmet til Tromsø Akademiske Kvinnekor (TAKk) som han dirigerer.