Stipendiater

Lyspaere

Musikkonservatoriet i Tromsø tilbyr PhD-utdanning i samarbeid med andre institusjoner og fakulteter ved UiT.

For tiden er det kunstfaglige fakultet inne i en prosess med stipendiattilsettinger på områdene kunstnerisk dokumentasjon, kunsfagdidaktikk og kunstnerisk utviklingsarbeid. Sistnevnte er et samarbeid med Stipendiatprogrammet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid